26-02-2020 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | Z. Defteri | RSS
Yeni Sayfa 1
Kamu kurumlarının bütçelerine göre tasnifi
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
13-09-2019 18:32 - 445 Okunma

GENEL BÜTÇELİ KURUM VE KURULUŞLAR

- GENEL BÜTÇELİ KURUM VE KURULUŞLAR
1. Adalet Bakanlığı
2. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
3. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
4. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
5. Askeri Yargıtay Başkanlığı
6. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı
7. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
8. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
9. Başbakanlık
10. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
11. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
12. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
13. Çevre ve Orman Bakanlığı
14. Danıştay Başkanlığı
15. Denizcilik Müsteşarlığı
16. Devlet Denetleme Kurulu
17. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
18. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
19. Devlet Personel Başkanlığı
20. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
21. Dış Ticaret Müsteşarlığı
22. Dışişleri Bakanlığı
23. Diyanet İşleri Başkanlığı
24. Emniyet Genel Müdürlüğü
25. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
26. Genelkurmay Başkanlığı
27. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı
28. Gümrük Müsteşarlığı
29. Harp Okulları
30. Hazine Müsteşarlığı
31. İçişleri Bakanlığı
32. Jandarma Genel Komutanlığı
33. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
34. Kültür ve Turizm Bakanlığı
35. Maliye Bakanlığı
36. Milli Eğitim Bakanlığı
37. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
38. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
39. Milli Savunma Bakanlığı
40. Özürlüler İdaresi Başkanlığı
41. Polis Akademisi Başkanlığı
42. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
43. Sağlık Bakanlığı
44. Sahil Güvenlik Komutanlığı
45. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
46. Sayıştay Başkanlığı
47. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
48. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
49. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
50. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
51. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
52. Ulaştırma Bakanlığı
53. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı
54. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı
55. Yargıtay Başkanlığı
56. Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı
57. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı


B - KATMA BÜTÇELİ KURUM VE KURULUŞLAR
1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
3. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
4. Karayolları Genel Müdürlüğü
5. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
6. Orman Genel Müdürlüğü
7. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
8. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
9. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
10. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
11. Vakıflar Genel Müdürlüğü
12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
13. Yükseköğretim Kurumları


C - FON BÜTÇELİ KURUM VE KURULUŞLAR
1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
2. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
3. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
4 İstanbul Altın Borsası Başkanlığı
5 İstanbulMenkul Kıymetler Borsası Başkanlığı
6 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

D - DÖNER SERMAYE BÜTÇELİ KURUM VE KURULUŞLAR
1. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
1 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığı
2 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
3 Ö.S.Y.M. Başkanlığı

E - ÖZEL BÜTÇELİ KURUM VE KURULUŞLAR
Mahalli İdareler

F - ÖZERK BÜTÇELİ KURUM VE KURULUŞLAR (*)

1. Anadolu Ajansı A.Ş. Genel Müdürlüğü
2. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
3. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
4. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
5. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
6. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Mrk. Bşk.
7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı
8. Basın-İlan Kurumu Genel Müdürlüğü
9. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.Genel Müdürlüğü(BOTAŞ)
10. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
11. Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü
12. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
13. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
14. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
15. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
16. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı
17. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü
18. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
19. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
20. Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı
21. Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos.Sig.Kur.Gn.Md.lüğü(Bağ-Kur)
22. Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü
23. GAP İdaresi Başkanlığı
24. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri
25. İller Bankası Genel Müdürlüğü
26. İthalatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri
27. Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
28. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
29. Kefalet Sandığı Başkanlığı
30. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüğü
31. Küçük ve Orta Ölçekli San.Gel. Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
32. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
33. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
34. Merkezi Kayıt Kuruluşu
35. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
36. Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı
37. MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
38. Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü(OYAK)
39. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
40. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
41. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı
42. Rekabet Kurumu Başkanlığı
43 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
44 Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü
45 Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü
46 Şeker Kurumu Başkanlığı
47 T.C. Merkez Bankası Başkanlığı
48 T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
49 T.C.Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
50 T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
51 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
52 Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı
53 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
54 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
55 Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği
56 Türk Dil Kurumu Başkanlığı
57 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
58 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı
59 Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı
60 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
61 Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
62 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı
63 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı
64 Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı(TÜBA)
65 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK)
66 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü
67 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
68 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
69 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü
70 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı
71 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
72 Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı
73 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
74 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
75 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanlığı
76 Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü
77 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
78 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
79 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
80 Türkiye Vakıflar BankasıT.A.O.Genel Müdürlüğü
81 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE)
82 Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
83 Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü
84 Ulusal Bor Enstitüsü Başkanlığı
85 Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
86 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
(*) 1- Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında ve 3046 sayılı Kanunda "özel bütçeli" ifadesi geçmekle birlikte, 9/6/1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 115 inci maddesi "mahalli sarfiyat ve varidatı ihtiva eden" bütçeleri "hususi bütçe" olarak tanımladığından, mahalli idareler dışında kalan kamu kurum ve kururluşlarının bütçeleri "Özerk" bütçe olarak alınmıştır.
2- Özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar ile bağlı ortaklıklar hariçtir.
Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
13-09-2019 18:32 - 445 Okunma
Diğer Haberler
Yeni Sayfa 1
Maraş İşi ve Maraş Defilesi Göz Kamaştırdı!

19-02-2020 12:03
Sokak Hayvanları Üşümesin Diye
Elazığ-Karakoçan belediyesi tarafından Emniyet Teşkilatımıza
13-02-2020 08:55
ABD.nın Kudüs Planını
ABD'nin Kudüs Planını Cuma Tuncer
03-02-2020 07:58
1 kişi kazada hayatını kaybetti.
1 kişi kazada hayatını kaybetti.
27-01-2020 09:15
Sosyal Dayanışmada Diyarbakır

22-01-2020 07:53
Erkek saygı, kadın sevgi ister

15-01-2020 08:15
İÜ Hukuk Profesörü bir aylık maaşını
öğrencilerin yemek yemesi için bağışladı
06-01-2020 07:56
Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu
Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu
04-01-2020 10:11
Kadirli Kozan yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı
9 kişi yaralandı.
03-01-2020 10:31
Tiyatro ve Sinemanın Çocuk Gelişimine Sağladığı Faydaları
1 Paket Sigaradan Ucuz Filmler Çocuklarınızla Bir arada
30-12-2019 11:54
Mehmet Akif ERSOY Ölümünün
83. Ölüm yıl dönümünde anılıyor
27-12-2019 08:55
Çocuk Hakları Sözleşmesi bu yıl 30’ncu yaşını kutlarken
Çocuk Hakları Sözleşmesi bu yıl 30’ncu yaşını kutlarken
26-12-2019 13:48
Köpek Apartman Terasında Ceset Buldu
Köpek apartman terasında ceset buldu
26-12-2019 13:13
Hatay Büyükşehir Belediyesi, battı çıktı

20-12-2019 11:03
1 Ölü 4 yaralı
Hatay’ın Altınözü ilçesinde
13-12-2019 17:27
Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma

09-12-2019 16:38
4 Aralık Dünya Madenciler Günü
Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.
04-12-2019 09:40
Yazarlar Tümü
CumaTuncer
Okullarda Mesleki Kariyer
Erdoğan Akın
Üşüyorsak Sebebi Var
Selami Kurt
YAZIKLAR OLSUN
M.Akif CAN
Bu güne kadar adam olamadıysan
Ramazan Tuncer
Gafletle İhanet
Misafir Yazarlar Tümü
Abdurrahman Dilipak
Biz İstanbul’u bugün kaybetmedik
Alişan Kapaklıkaya
Şimdi o uyuyan GÜZEL
Sema Maraşlı
Kadın özgür olduğunda değil, aile olduğunda mutludur!
26-02-2020 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | Z. Defteri | RSS
Nurdagi Haber ® 2006 - 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım
-----